Zajmujemy się wykonawstwem z branży elektroenergetycznej – budowa stacji transformatorowych słupowych i kontenerowych 15/0,4kV, budowa linii kablowych i napowietrznych 15kV i 0,4kV, budowa z zakresu oświetlenia ulicznego i obiektowego, wykonywanie przemysłowych instalacji elektroenergetycznych, wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz instalacji odgromowych.