Pomiary elektryczne

Nasza firma świadczy usługi z zakresu pomiarów parametrów elektrycznych.
Profesjonalny sprzęt i odpowiednie oprogramowanie pozwala nam na sprawne i bezbłędne wykonanie pomiarów:

  • pomiar rezystancji izolacji
  • pomiar impedancji pętli zwarcia
  • badanie wyłączników różnicowo – prądowych
  • pomiar skuteczności zerowania
  • pomiar rezystancji uziemienia
  • pomiar natężenia oświetlenia
  • pomiar zabezpieczeń sieci nN i SN
  • próby i badania obwodów sterowania blokad i sygnalizacji w rozdzielniach nN i SN
  • próby pomontażowe nowych obiektów

Wszystkie mierniki pomiarowe posiadają aktualne świadectwa wzorcowania.

Badanie sprzętu dielektrycznego

Wykonujemy badania sprzętu dielektrycznego. Wystawiamy protokoły z pomiarów dopuszczające sprzęt elektroizolacyjny do użytkowania.
Nasze laboratorium posiada niezbędne urządzenia pomiarowe, które zapewniają wiarygodny wynik badania, zgodny z obowiązującymi normami.
Z naszych usług korzystają m.in. instytucje publiczne, zakłady przemysłowe, firmy zarządzające obiektami.


Szanowni Państwo!

W związku z utrzymującą się sytuacją kryzysu ekonomiczno-gospodarczego, działaniami wojennymi w Ukrainie, rosnącą inflacją, wysokimi kosztami energii i kosztami transportu, wzrostem płacy minimalnej, jesteśmy zmuszeni podwyższyć ceny za badanie okresowe izolacyjnego sprzętu ochronnego. Poniżej przedstawiamy zaktualizowany cennik obowiązujący od 01.11.2022.


Cennik badania izolacyjnego sprzętu ochronnego

Informujemy, że z dniem 15.03.2024 r. ulegną zmianie ceny za badanie okresowe izolacyjnego sprzętu ochronnego. Poniżej przedstawiamy zaktualizowany cennik.

L.p.

Rodzaj sprzętu ochronnego

Cena jednostkowa (netto)

1

Rękawica elektroizolacyjna

32,00 zł/szt.

2

Półbut dielektryczny

30,00 zł/szt.

3

Kalosz elektroizolacyjny

32,00 zł/szt.

4

But strażacki 01

35,00 zł/szt.

5

Drążek izolacyjny do 40 kV

40,00 zł/szt.

6

Drążek izolacyjny do 40kV bad. zgodnie z PE-EN 60832

50,00 zł/szt.

7

Drążek izolacyjny 110 kV

75,00 zł/szt.

8

Drążek izolacyjny 110 kV (dwuczłonowy)

90,00 zł/szt.

9

Drążek izolacyjny teleskopowy typu TDI 110-400 kV

150,00 zł/szt.

10

Wskaźnik napięcia – część izolacyjna (WNDI)

30,00 zł/szt.

11

Wskaźnik napięcia – część wskaźnikowa (WNDI, OWN, AOWN, JWNd, TDP itp.)

45,00 zł/szt.

12

Dywanik elektroizolacyjny

30,00 zł/szt.

13

Chodnik dielektryczny

40,00 zł/mb

14

Podest izolacyjny

35,00 zł/szt.

15

Uziemiacz przenośny 3-faz

100,00 zł/szt.

16

Uziemiacz przenośny 1-faz

60,00 zł/szt.

17

Chwytak manewrowy

30,00 zł/szt.

18

Uchwyt do bezpieczników nn

30,00 zł/szt.

19

Zespół drążków uziemiających (uziemiacz L1,L2,L3,N,PE)

80,00 zł/kpl.

20

Kleszcze izolacyjne

55,00 zł/szt.

21

Uzgadniacz faz, dwubiegunowy (bez drążków)

45,00 zł/kpl.

22

Przegroda ochronna

50,00 zł/szt.

23

Jednobiegunowy uzgadniacz faz typu AOUF

52,00 zł/kpl.

Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.


Cennik pomiarów maszyn i urządzeń

L.p.

Nazwa

Cena (netto)

1

Podstawowy komplet pomiarów

200,00 zł/szt.

2

Dodatkowe pomiary obwodów ochronnych

10,00 zł/szt.

3

Dodatkowe pomiary obwodów ochronnych

30,00 zł/szt.

Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Sprzęt wraz ze zleceniem należy dostarczyć na adres:

ul. Piwowarska 36, 25-561 Kielce.

Istnieje możliwość odbioru sprzętu od klienta przeznaczonego do badania i po badaniu jego dowóz do siedziby klienta w cenie 3,0 zł netto / km.

Termin wykonania usługi: do 5 dni roboczych. W przypadku dużej ilości badanego sprzętu termin do uzgodnienia.

Należność za wykonaną usługę płatna gotówką lub przelewem.

Telefon kontaktowy:

510 153 606

41 362 09 71