Pomiary elektryczne

Nasza firma świadczy usługi z zakresu pomiarów parametrów elektrycznych.
Profesjonalny sprzęt i odpowiednie oprogramowanie pozwala nam na sprawne i bezbłędne wykonanie pomiarów:

  • pomiar rezystancji izolacji
  • pomiar impedancji pętli zwarcia
  • badanie wyłączników różnicowo – prądowych
  • pomiar skuteczności zerowania
  • pomiar rezystancji uziemienia
  • pomiar natężenia oświetlenia
  • pomiar zabezpieczeń sieci nN i SN
  • próby i badania obwodów sterowania blokad i sygnalizacji w rozdzielniach nN i SN
  • próby pomontażowe nowych obiektów

Wszystkie mierniki pomiarowe posiadają aktualne świadectwa wzorcowania.

Badanie sprzętu dielektrycznego

Wykonujemy badania sprzętu dielektrycznego. Wystawiamy protokoły z pomiarów dopuszczające sprzęt elektroizolacyjny do użytkowania.
Nasze laboratorium posiada niezbędne urządzenia pomiarowe, które zapewniają wiarygodny wynik badania, zgodny z obowiązującymi normami.
Z naszych usług korzystają m.in. instytucje publiczne, zakłady przemysłowe, firmy zarządzające obiektami.


Szanowni Państwo!

W związku z utrzymującą się sytuacją kryzysu ekonomiczno-gospodarczego, działaniami wojennymi w Ukrainie, rosnącą inflacją, wysokimi kosztami energii i kosztami transportu, wzrostem płacy minimalnej, jesteśmy zmuszeni podwyższyć ceny za badanie okresowe izolacyjnego sprzętu ochronnego. Poniżej przedstawiamy zaktualizowany cennik obowiązujący od 01.11.2022.


Cennik badania izolacyjnego sprzętu ochronnego

UWAGA! Od 01.11.2022 będzie obowiązywać nowy cennik badania izolacyjnego sprzętu ochronnego:

L.p.

Rodzaj sprzętu ochronnego

Cena jednostkowa (netto)

1

Rękawica elektroizolacyjna

22,00 zł/szt.

2

Półbut dielektryczny

20,00 zł/szt.

3

Kalosz elektroizolacyjny

22,00 zł/szt.

4

But strażacki 01

23,00 zł/szt.

5

Drążek izolacyjny do 40 kV

29,00 zł/szt.

6

Drążek izolacyjny do 40kV bad. zgodnie z PE-EN 60832

37,50 zł/szt.

7

Drążek izolacyjny 110 kV

62,00 zł/szt.

8

Drążek izolacyjny 110 kV (dwuczłonowy)

78,00 zł/szt.

9

Drążek izolacyjny teleskopowy typu TDI 110-400 kV

136,00 zł/szt.

10

Wskaźnik napięcia – część izolacyjna (WNDI)

20,00 zł/szt.

11

Wskaźnik napięcia – część wskaźnikowa (WNDI, OWN, AOWN, JWNd, TDP itp.)

30,00 zł/szt.

12

Dywanik elektroizolacyjny

27,00 zł/szt.

13

Chodnik dielektryczny

32,00 zł/mb

14

Podest izolacyjny

30,00 zł/szt.

15

Uziemiacz przenośny 3-faz

78,00 zł/szt.

16

Uziemiacz przenośny 1-faz

45,00 zł/szt.

17

Chwytak manewrowy

27,00 zł/szt.

18

Uchwyt do bezpieczników nn

25,00 zł/szt.

19

Zespół drążków uziemiających (uziemiacz L1,L2,L3,N,PE)

70,00 zł/kpl.

20

Kleszcze izolacyjne

40,00 zł/szt.

21

Uzgadniacz faz, dwubiegunowy (bez drążków)

34,00 zł/kpl.

22

Przegroda ochronna

42,00 zł/szt.

23

Jednobiegunowy uzgadniacz faz typu AOUF

40,00 zł/kpl.

Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.


Cennik pomiarów maszyn i urządzeń

L.p.

Nazwa

Cena (netto)

1

Podstawowy komplet pomiarów

170,00 zł/szt.

2

Dodatkowe pomiary obwodów ochronnych

7,50 zł/szt.

3

Dodatkowe pomiary obwodów ochronnych

25,00 zł/szt.

Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Sprzęt wraz ze zleceniem należy dostarczyć na adres:

ul. Piwowarska 36, 25-561 Kielce.

Istnieje możliwość odbioru sprzętu od klienta przeznaczonego do badania i po badaniu jego dowóz do siedziby klienta w cenie 3,0 zł netto / km.

Termin wykonania usługi: do 5 dni roboczych. W przypadku dużej ilości badanego sprzętu termin do uzgodnienia.

Należność za wykonaną usługę płatna gotówką lub przelewem.

Telefon kontaktowy:

510 153 606

41 362 09 71